Üye Aidat Bilgileri

  • Kayıt ücreti ve yıllık aidatların 01/01/2023- 31/12/2023 dönemini kapsayacak uygulama esasları 5362 sayılı Kanunun 61’nci ve ilgili Yönetmeliğin 7 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Konfederasyonumuzca yeniden belirlenmiş olup ilgili genelgeler yayınlanmıştır.
  • Konfederasyonumuzun Genelgesi ile kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı İzmir Merkez için 1001,00 TL dir.