Denetim Kurulu

Bülent AYDOĞDU
Denetim Kurulu Başkanı
Tufan ERGİN
Denetim Kurulu Üyesi
M.Muammer MANAVCI
Denetim Kurulu Üyesi