Başkanın Mesajı

Değerli Meslektaşlarım,
İnsanlar arasındaki ticari ve toplumsal ilişkilerde Dürüstlük, Güvenilirlilik, iş ve meslek ahlakına saygı, hak ve hukuka riayet etme, saygılı, şevkatli, cömert ve güler yüzlü olma gibi ilkeleri esas almış ve bu insani değerlerin toplum tarafından bir yaşam tarzı olarak benimsenmesini sağlamış olan teşkilatımız 1973 yılında kurulmuştur.
1999 Yılının Şubat ayındaki seçimlerle göreve başlayıp, halen bu görevimi sürdürmekteyim. Odamız, 780 Aktif 7000 Pasif üyesi ile Yargı gözetiminde yapılan demokratik seçimlerle iş başına gelen, 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkarlar Meslek Kuruluşları Kanununa tabi Kamu Kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Ahilik kültür ve felsefesinin içinde barındırdığı birlik, kardeşlik, dostluk, hoşgörü, saygı, adalet, güven, dürüstlük, eşitlik gibi yüce değerleri esas alarak oluşturulan meslek odamız, insani ve ahlaki değerleri de ön planda tutarak Ekonomik ve Toplumsal faaliyetlerini çağın gereklerine, Cumhuriyetimizin temel ilkelerine uygun olarak sürdürmektedir. Teşkilatımız Cumhuriyetimizin ve demokrasimizin yılmaz bekçisi, siyasi ve ekonomik istikrarın güvencesidir.
Bu duygularımla sizlerin hizmetinizde olduğumu ve “TÜRK ŞOFÖRÜ EN ASİL DUYGUNUN İNSANI’DIR.” Sözüyle yoluma devam ettiğimi belirtir, Teşkilatım adına sevgi ve saygılarımı sunarım.