Üye Aidat Bilgileri

  • Kayıt ücreti ve yıllık aidatların 01/01/2021- 31/12/2021 dönemini kapsayacak uygulama esasları 5362 sayılı Kanunun 61’nci ve ilgili Yönetmeliğin 7 inci maddesinin üçüncü fıkrası çerçevesinde, Konfederasyonumuzca yeniden belirlenmiş olup ilgili genelgeler yayınlanmıştır.
  • Konfederasyonumuzun Genelgesi ile kayıt ücreti ve yıllık aidat miktarı İzmir ili için 375,00 TL., muafiyet grupları (vergiden muaf, kadın, engelli, gaziler ile şehit ve gazi dul ve yetimleri) için ise 358,00 TL. olarak belirlendiği bildirilmiştir.